Jun 30

Sekantis pagautas legalus margis bus paruoštas va taip .Šiandien pagaut jo nepavyko, nors bulką vieną mačiau labai rimtą, bet vietoj gražaus sausiako padavimo – įsodinau masalą šakon :)

Want to share a trout recipe I have found while reading news. Looks tasty.. Will try it next time I catch a trout :)

  • 20140630-IMG_3619