June 25

Vakar žvejojau naujam upės ruože. Buvo įdomu patikrinti kiek aukščiau esantį ruoželį, kuris vinguriuoja slėniu miške. Pastarosios dienos buvo lietingos, tai vanduo dėl to gerokai pakilęs, bet labiau nesusidrumstęs nei buvo toje upėje paskutį sykį. Šitoks vandens skaidrumas, manau, yra pats tas. Diena išpuolė gan šviesi ir saulėta, tad labai skaidriame vandenyje žvejoti būtų kurkas sudėtingiau. Tai va, smagu yra žvejoti vienam ir patikrinti visas norimas vietas, taip ir baidosi mažiau, nei dviese žvejojant ir apeidinėjant viens kitą. Seniai taip gerai nežvejojau. Prie upės buvau prieš 11, o baigiau gal 19:30 ir norėjos dar pabūti. Žuvis bulkavo gan gerai, vieną bulką labai rimtą pamačiau po palinkusiu medžiu virš duobės. Prisėlinau iš kitos pusės ir padaviau upėtakiui (spėju iš bulkos) mažą kedžio imitacijos parašiutą. Padaviau gal 10 cm toliau nuo bulkos vietos, gal tai ir buvo pagrindinė klaida. Po to padaviau jau normaliai, bet kibimo nebuvo. Pakeičiau musę į mažo vandens čiuožiko ir skraidančio vabzdžio hibridą, kuris jau yra ne kartą sudirbęs, o bet tačiau reakcijos buvo 0. O šiaip pagavau kiršlių gal 5 ar 6, vienas apie 37 cm gražuolis ir du upėtakius. Vienas iš upėtakių užkibo tai fantastiškai. Įsivaizduokit: seklumėlė susijungia su dešiniam krante esančiu pagilėjimu, virš kurio iš kranto stūkso išlindęs nulūžęs medelis, na kelmukas toks(yra foto). Iš apačios užmetu sausą parašiutą į minėtą seklumėlę ir vaizduotė man nupaišo kibimą tuo metu, kai musė pasiekia tą kelmuką. Ir..akurat :D Musiakas atsiduria po kelmuku ir staigi bulka, kirtis ir margašonis jau purtosi anam gale. Fantastika. Nors dar nelegalus, bet kibimas gražus. Tiesa, dar toks įdomus niuansas. Kiršliai labai stvarstė Lauryno rištą ir dovanotą klinkhammer’į ir staiga kibimas baigėsi. Nesupratau, pamaniau gal priėjau tuščią ruožą ir tik po kelių posukių pamačiau, kad vieną musės akuoto pusę buvo užspaudęs valas, dėl ko jis ant vandens gulėjo kiek šonu. Atpainiojau, pirmas metimas sraunumėlėn – kibimas. Vėl pradėjo kibti. Vat ir žinok čia – sutapimas ar ne. Link mašinos teko kabarotis ilgai per stačius šlaitus ir bruzgynus, bet laimingam iki ausų. Tai tiek, iki kito karto :)

Yesterday I was fishing in a new stretch of the river. Wanted to check new upper places which are located in a forested valley. Recent days were rainy, so the water level was significantly higher, but not too muddy. This type of clarity of the water, I think, is the best. The day was quite bright and sunny, so very clear water would spook fish. It is a lot of fun to fish alone as you can check all the spots you want, and fish spooks less than two of us fishing and going around each other. I was at the river around 11 AM, and finished around 19:30 and wanted to stay a bit longer. Fish rose pretty well and one rise was very serious (trout probably) in a pit under a bent alder. I sneaked up from the other site and casted small caddis parachute. Damn, it was about 10 cm too far, maybe this was a major mistake. Second cast was perfect, but the fish didn’t rise. I changed the fly to low water strider and flying insect hybrid, which was effective, but still no reaction… Anyway, I caught maybe 5 or 6 graylings, one of them about 37 cm, and two beautiful brownies. One take of a trout was fantastic. Imagine: quick shallow bound to a small pit on the right bank of the river where the broken tree sticks out of the bank. I casted my dry parachute a little higher to the mentioned shallow and my imagination started to paint a picture how the dry fly is taken by a trout right under that small stump. And…after a moment it happens! Fantastic!. Although brownie was quite small, but take was beautiful. One more interesting nuance. Graylings took a Klinkhammer fly tied by Laurynas and suddenly takes stopped. I did not understand, I thought maybe I came to an empty stretch and a few turns later I saw that one side of the fly was clamped by a fishing line, so the Klinkhammer drifted sideways on the water. I fixed that and fish rose with the first cast and started to take klinkhammer again. Not sure if this was coincidence or not. Enough for this time! I went back to my car through forests and tight bushes happy as a kid.

  • 20140625-IMG_3488
  • 20140625-IMG_3514
  • 20140625-IMG_3502
  • 20140625-IMG_3512
  • 20140625-IMG_3519
  • 20140625-IMG_3538
  • 20140625-IMG_3540