April 12

Buvau neįkėlęs dar vienos žūklės. Upėje, kuri man yra labai graži. Vien pati vandens spalva yra labai reta. Galėčiau lygint tik su vienu upeliu kiek esu aplankęs. Toks vandenukas skaidrus ir turi sodraus melsvumo atspalvį. Žodžiais nupasakot – per skurdus mano žodynas ir kaip tyčia šitam objektyvui poliarizuoto filtriuko neturiu. Tai va, jau antrą kart aš prie šitos upės ir jos intakėlio buvau. Žūklė visai pavykus, lyginant su kitomis per visą žieminį ir ypač pavasarinį štilių. Tik atvažiavus prie intakėlio ir išlipus iš mašinos – sau po kojom pamačiau apie 2 kg lydeką. Dar neišneršus, panašu, stora tokia. Greit pasiėmiau fotiką ir pagainiojau ją, bet normaliai pavyko nufotkinti tik galvą :D (pirma foto). Susikonstravau žaislus ir paėjau intakėliu žemyn net nemėtydamas, tik stebėdamas. Pakeliui pabaidžiau vieną visai mažą upėtakį ir padariau kelis kadrus. Po to pradėjau eiti prieš srovę gan kruopščiai apmėtydamas  visus gaudomus ruožus. Gražių posūkių su duobėm ir tiesesnių, sraunesnių vietų su kliuviniais ten tikrai netrūksta. Ties vienu posūkiu, užmetus dar prieš jį sraunumėlėje prieš pat duobę – pamačiau, kaip subulkavo vandens paviršius, kuomet pravedinėjau ten buggeriuką. Žuvis nepataikė pastverti. Antras metimas ir jau pajutau grybštėlėjimą toje pačioje vietoje. Trečiu, ketvirtu, penktu metimais jau nieko nebepešiau, tad nuėjau tolyn. Daugiau veiksmo prieš srovę eidamas taip ir nebeapturėjau. Nutariau grįžti ir pamėginti pasileisti žemiau intako pasroviui. Pakeliui, žinoma, užsukau ton vieton kur buvo kibimas ir labai gražiai užmečiau buggerį į tą pačią sraunumą. Vėl grybštelėjimas! Bet jau toks atsargus, kad net nespėjau pakirsti.. Ir tik po to pamačiau, kad greičiau traukiant strymerį – jis apsiverčia kabliu viršun. Aš manau, kad tai ir galėjo būti neužkibimo priežastis. Dar pamėčiau, bet nebekibo. Po to dar paėjau kilometrą ar daugiau pasroviui nuo intako. Ten jau vietos nebe tokios gražios, o ir krantuose nendrynai, eiti sunku. Kibimų nebebuvo.  Anyway, žvejyba buvo gera, nes bent buvo veiksmo kažkokio :) Tiesa, pačioje upėje išbaidžiau kelis nedidelius upėtakius, mačiau kelias nedideles lydekas. Gražu. Reiks ten nulėkti dar ne po lietaus, vanduo bus dar geresnis :)

 

Forgot to share with you one more fishing trip to a beautiful river. Water color of that river is completely unusual in Lithuania. Could compare this color to only one local stream from all I have already visited. Water there is transparent and has a light hue of emerald. It’s similar to some alpine river, fantastic and hardly describable. Sadly I don’t have polarized filter for my lenses to properly show it on photos. It was my second visit paid to the river and its tributary. Trip was quite successful if compared to other trips during all the winter and especially spring seasons. I saw a 2 kilo pike just when I stepped out of my car. It was thick, probably full of eggs as they are coming  from big rivers and lakes to small streams to spawn. I grabbed my camera quickly and chased the pike for some time but took only a photo of its head..Then I assembled my fly rod and hiked downstream the tributary without making a single cast. On the way to the river I scared one small brownie and took some shots of the tributary itself. When I reached the main river I turned upstream and started to cast to every potential place where trout could be hidden. River is full of beautiful turns with deep pits and  straight torrential sections with obstacles which are perfect trout hideouts. On one of the turns I casted  my streamer just before the pit into  the shallow section and saw a black silhouette and a circle on the surface. Trout missed the bugger. I felt a light grab after my second cast to the same spot, so casted three times more but trout didn’t respond. I walked next few hours upstream without any action so decided to turn back and check river section downstream from tributary. Of course I checked the place where trout tried to take the streamer earlier. Silently sneaked to the spot and made a cast downstream to the shoal. Again trout hit the bait and I tried to hook it but unsuccessfully. Fish probably was not willing to eat and just chased opponent away from its territory.  Also I noticed later that streamer turns around hook facing upwards when I retrieve it too fast. Though then it could also be the reason I couldn’t hook the fish. So I walked for some time downstream but my casts were empty as was my head J  Decided to go back to the car when places became hard to walk. Anyway fishing was good and at least I experienced some action. Also I spooked two not big  brown trout and saw two pikes. NICE. I will come back to this river again.

  • untitled (2 of 10)
  • untitled (4 of 10)
  • untitled (5 of 10)
  • untitled (6 of 10)
  • untitled (8 of 10)
  • untitled (9 of 10)
  • untitled (10 of 10)